Home > Дарения

Помогнете на хиляди хора със тежки физически ограничения да живеят пълноценно!
Много заболявания като детска церебрална парализа и мускулна дистрофия водят до пълна невъзможност за движение при напълно запазени умствени способности. Така тези хора са затворени в телата си като в клетка, от която наблюдават живота без да могат да участват в него. За щастие помагащи технологии позволяват на хората с такива ограничения да комуникират с компютър, а чрез него да имат достъп до възможност да пишат, да комуникират в живота и в интернет, да имат соициални контакти, да могат да учат и да развият напълно своите възможности.

Фондация “АСИСТ – помагащи технологии” е създадена, за да осигури достъп до комуникация на хората със сериозни двигателни ограничения в България. Със събраните средства през новата 2015 година ще бъдат закупени първите устройства в България, позволяващи управлението на компютър с поглед и тези устройства ще бъдат дарени на най-нуждаещите се.
Дарете пълноенен живот на хиляди деца и възрастни със серизони физически увреждания!

Можете да направите дарение чрез един от следните методи:

ПРЕВОД ПО СМЕТКА

Титуляр на сметка: Фондация “АСИСТ – помагащи технологии”
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
IBAN: BG44 BPBI 7940 1079 5024 01
BIC: BPBIBGSF
Валута: BGN

PayPal

 

Благодарим ви за подкрепата.

This post is also available in Български.