Home > Събития > Семинар в Попово – 12 юни 2015

На 11 юни 2015 г. фондация „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ демонстрира устройства за контрол с поглед на семинар в Центъра за социална интеграция и рехабилитация, гр. Попово.

На семинара бяха представени възможностите, които предоставят устройствата за контрол с поглед на деца и възрастни с двигателни увреждания.

Присъстваха специалисти, родители, хора с увреждания. Бяха направени и демонстрации на софтуер за подпомагане на комуникацията за хора с двигателни и говорни затруднения.

Благодарим на Адалет Исмаилова – директор на ЦСИР – за организацията и проявения интерес.

This post is also available in Български.