Home > Събития > Семинар във Варна – 13.11.2015

На 13 ноември 2015 се проведе семинар и демонстрация в Ресурсен център – Варна.

Представени бяха технологии за контрол с поглед и различни софтуерни приложения, подпомащи обучението (както на деца от предучилищна възраст, така и на по-големи деца). На семинара присъстваха представители на Ресурсен център – Варна, на Помощно училище “Братя Миладинови” – Варна, СОУ за деца с нарушено зрение – Варна. На семинара беше поканен и баща на дете с ДЦП, което използва система за контрол с поглед от повече от 5 години както за комуникация, така и за обучение. Присъстващите имаха възможност сами да управляват компютър с поглед и да тестват възможностите на софтуера за обучение.

Благодарим на г-жа Широкова, директор на Ресурсен център – Варна, за гостоприемството.

IMG_1814

This post is also available in Български.