Home > Новини > Наредба за приобщаващото образование

Промяната се случва! Щастливи сме, че нашите предложения за промени в Наредбата за приобщаващото образование са отразени!
Вече ясно е записано, че за деца с комплексни нужди се осигуряват помагащи технологии, включително и устройства за комуникация чрез поглед!
Така много повече деца ще имат реална възможност за включване!

Ето част от текста на Наредбата за приобщаващото обучение, приета с Постановление на Министерски съвет № 286 от 4 ноември 2016 г., публикувана в Държавен вестник на 11 ноември 2016 г.

“Чл. 121. При обучението на деца и ученици с комплексни физически увреждания детската градина, училището и центърът за подкрепа за личностно развитие, включително центърът за специална образователна подкрепа, осигуряват при необходимост използването на помагащи технологии чрез устройства за проследяване на погледа и специализиран софтуер за използването им, суичове, софтуер за управление на компютър с глас, алтернативни клавиатури и мишки и други за подпомагане на цялостното развитие на децата и учениците с физически увреждания.

Пълният текст на Наредбата е достъпен тук.

Благодарим на всички, които ни подкрепиха и работиха за осъществяването на тази промяна!

This post is also available in Български.