Home > Новини > Старт на кампания “ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!”

На 14 и 15 ноември 2016 г. дадохме старт на информационната кампания “ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!” с двудневно събитие в София.

Събитието започна със семинар, на който бяха представени помагащите технологии за комуникация чрез поглед, както и европеските практики по отношение на използването и финансирането на тези технологии. Присъстваха много специалисти, родители и представители на държавни институции, които се включиха в дискусията след семинара. Специално благодарим на Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност.

Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” организира информационна кампания “ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!” с цел популяризиране на помагащите технологии за контрол с поглед в България и споделяне на добрите европейски практики в тази област.

Помагащите технологии за контрол с поглед дават възможност на деца и възрастни с тежки физически увреждания, които не могат да говорят и да използват ръцете си, да общуват и да управляват компютър само с помощта на погледа  Така те могат да изразяват своите чувства, нужди, желания, мнения; да общуват, да се учат, да се забавляват, да творят, да развият уменията и пълния си потенциал.

Кампанията се провежда през периода ноември 2016 – януари 2017 в седем града в България – София, Варна, Бургас, Русе, Пловдив, Плевен и Стара Загора.

Кампанията се организира с финансовата подкрепа на Обществения борд на TELUS International Europe и с организационната подкрепа на Национален алианс за социална отговорност.

This post is also available in Български.