Home > Archive for Новини

Международна Логопедична конференция в Албена 2017

Доц. д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова, представители на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” взеха участие в Международна Логопедична конференция в Албена 2017 (2 – 4 юни 2017 г.) с доклад на тема  “Помагащи технологии за контрол с поглед...

Консултации в “Приятели на Карин дом”, Варна

На 5 юни 2017 експерти от фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” се срещнаха с екипа на сдружение  “Приятели на Карин дом”, гр. Варна в рамките на проект “Помагащи технологии за контрол с поглед – повишаване на ефективността на използването им...

Среща с екипа на ПУ “П. Р. Славейков”, Плевен

На 11 и 12 май 2017 експерти от фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” се срещнаха с екипа на ПУ “П. Р. Славейков”, гр. Плевен в рамките на проект “Помагащи технологии за контрол с поглед – повишаване на ефективността на...

Предложения за промени в нормативни документи

Във връзка с предстоящите промени на редица нормативни документи фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” направи следните предложения за промяна и допълнение в: Наредба за приобщаващото образование Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане Правилник за устройството, дейността и...

Награда от МТСП

Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” получи втора награда за Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги в инициативата на МТСП “Годишна национална награда за социална иновация в подкрепа на социалната икономика 2016”. Благодарим на Министерството на...