Home > Events > Конференции

Първа международна конференция AAC 2018

Фондация "АСИСТ - Помагащи технологии" организира Първата международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация" - AAC2018. Конференцията представя световния опит в съвременните подходи и технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията- ДЦП, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална...

5th Congress of Baltic States SLTs

5th Congress of Baltic States SLTs “Augmentative and Alternative Communication: More Than Words” 5-ти конгрес на логопедите от Балтийските страни “Допълваща и алтернативна комуникация: повече от думи…” 26 – 27 април 2018, Литва

Конференция “Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието”

Между 23 и 25 март 2018 г. в Нов български университет, София, се проведе конференция “Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието”. Представители на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” изнесоха пленарен доклад (доц. д-р Морис Гринберг)...