Home > Events > Конференции > Конференция “Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието”
25 March, 2018
10:00 am

Между 23 и 25 март 2018 г. в Нов български университет, София, се проведе конференция “Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието”.

Представители на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” изнесоха пленарен доклад (доц. д-р Морис Гринберг) и проведоха уъркшоп за приложението на технологии за контрол с поглед (гл. ас. д-р Евгения Христова, Веселина Къдрева, Катерина Палякова, Нина Симеонова).

This slideshow requires JavaScript.

This post is also available in Български.