Home > Events > Конференция “Ранно детско развитие: наука и практика”
28 September, 2016
4:00 pm
Нов български университет, ул. Монтевидео 21, София

Веселина Къдрева – “Контрол с поглед – съвременни помагащи технологии за деца с тежки физически увреждания” – доклад на национална конференция „Ранно детско развитие: наука и практика“ 28-29 септември, 2016 – организирана от Нов Български университет в партньорство с УНИЦЕФ.

This post is also available in Български.