Home > Projects

Помагащи технологии за контрол с поглед…

Целта на проекта е хората с тежки физически увреждания (деца и възрастни), които вече използват системи за контрол на компютър с поглед, да повишат ефективността на използване им и по този начин да имат по-голяма възможност за развитие и...

ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!

Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” организира информационна кампания “ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!” с цел популяризиране на помагащите технологии за контрол с поглед в България и споделяне на добрите европейски практики в тази област. Кампанията се организира с финансовата подкрепа на...