Home > Мисия

Мисия

Нашата мисия е съхраняване и развитие на потенциала на деца и възрастни със затруднения в комуникацията чрез средства за допълваща и алтернативна комуникация и чрез осигуряване на средства за комуникация. По този начин те могат да учат, да общуват, да се развиват пълноценно, да участват в социалния живот. Акцентът е върху децата и възрастните с тежки физически увреждания (засегнати от детска церебрална парализа, амиотрофична латерална склероза, мускулна дистрофия, инсулт и др.) – това е групата на най-силно нуждаещите се от високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация и по-специално – от помагащи технологии за контрол с поглед. Акцентът е върху тази група, защото те са най-засегнати и уязвими поради невъзможността им да говорят.

 

Визия

Нашата визия е, че всички деца и възрастни трябва да имат възможност за развитие, за комуникация и за участие в социалния живот. Диагнози като детска церебрална парализа и АЛС означават, че човек има не може да извършва фини движения и да говори. В същото време голяма част от тези деца и възрастни имат запазени когнитивни способности – при подходящи условия те биха могли да се обучават и развиват. Съвременният напредък на технологиите позволява на хора с двигателни затруднения да използват компютър, да пишат, да рисуват, да общуват с всички. Затова тези възможности трябва да станат познати и достъпни за всички – както за децата, възрастните и семействата, засегнати от подобни състояния, така и за специалистите, работещи с тях.

This post is also available in Български.