Home > Събития > Представяне на Работна среща по проект “Включващо обучение “, МОН

Фондация “АСИСТ – помагащи технологии” представи възможностите за комуникация чрез поглед на работна среща на екипите по дейност 6 по проект “Включващо обучение ” – МОН, проведена на 19.01 и 20.01.2015 г. в х-л “Св.София”, гр.София.

Участниците в срещата имаха възможност да се запознаят с устройства и софтуер за комуникация чрез поглед.

This post is also available in Български.