Home > Събития > Семинар в Плевен – 11 юни 2015

На 11 юни 2015 г. фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” представи възможностите за контрол с поглед в ПУ “П. Р. Славейков”, град Плевен. На семинара бяха представени възможностите, които предоставят устройствата за контрол с поглед. Бяха направени демонстрации на софтуер за подпомагане на комуникацията.

С помощта на специализиран софтуер (напр. Tobii Communicator) деца със затруднена комуникация могат да общуват. С мишка или поглед могат да бъдат избирани бутони, чрез които да се пише и да се произнася написаното. Също така могат да се разработват образователни игри (във второто клипче се вижда как могат да се учат цветовете по забавен начин, като отново изборът може да става с мишка или с поглед).

 

 

Благодарим на домакините от ПУ “П. Р. Славейков”, както и на всички участници в семинара!

This post is also available in Български.