Home > Събития > Семинар в Търговище – 12 юни 2015

На 12 юни 2015 г. фондация „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ представи на семинар в ПУИ “Д-р Петър Берон” в гр. Търговище устройствата за контрол с поглед. Бяха направени и демонстрации на софтуер за подпомагане на комуникацията.

Присъстваха специалисти от по ПУИ “Д-р Петър Берон”, Търговище, както и от Ресурсен център, Търговище.

Технологиите, основани на проследяване на погледа, позволяват на хората със сериозни двигателни ограничения да управляват компютър само с поглед и така да пишат и четат, да имат достъп до интернет, игри, обучение, специализиран софтуер за комуникация и други.

С помощта на специализиран софтуер (напр. Tobii Communicator) деца със затруднена комуникация могат да общуват. С мишка или поглед могат да бъдат избирани бутони, чрез които да се пише и да се произнася написаното. .

This post is also available in Български.