Home > Събития > Представяне в ОУ „Алеко Константинов”, Червен бряг

На 8 декември 2015 г. в ОУ “Алеко Константинов”, Червен бряг фондация “АСИСТ – помагащи технологии” представи възможностите за комуникация с поглед на среща, на която присъстваха представители на заинтересовани организации от Червен бряг и региона.
Училището е от първите в България, използващи тази технология, благодарение на проект “Включващо обучение”, МОН.  ОУ „Алеко Константинов”, Червен бряг е пилотно училище по дейност 6 „Осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди и други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация” по проект „Включващо обучение”.
Специалистите в училището (Атанас Атанасов – психолог, Ивелина Цветанова – ресурсен учител и Веска Тошева – логопед) използват от сравнително кратко време устройство за комуникация чрез поглед за обучение на деца със СОП, но вече са постигнали сериозен напредък. Работи се както с деца от помощната паралелка в училището, така и с деца с множество увреждания от ЦНСТ и Защитено жилище, Червен бряг.
Благодарим на г-жа Ганка Нинова, директор на ОУ “Алеко Константинов”, Червен бряг, за организацията и гостоприемството.

IMG_2422

 

IMG_2408

IMG_2413

IMG_2418

IMG_2417

 

 

This post is also available in Български.