Home > Събития > Национален форум/изложение на социалните услуги

 

 

 

Между 8 и 10 юни 2016 г. представители на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” участваха в Национален форум-изложение на социалните услуги “Социални услуги, заетост и развитие”, организиран от НАСО (Национален алианс за социална отговорност).

Представени бяха възможностите на технологиите за контрол с поглед. Проведоха се демонстрации. Бяха установени връзки с доставчици на социални услуги от цялата страна, както и с отговорни лица от държавни институции.

IMG_8212 IMG_8250 IMG_8220 IMG_8217

This post is also available in Български.