Home > Новини > Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” е от 18-те финалисти в конкурса за социални предприемачи на Reach for Change Bulgaria – Промяната

Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” участва в конкурса за социални предприемачи на Reach for Change Bulgaria – Промяната с проекта си за създаване на учебен център в който деца с тежки физически увреждания, които не могат да говорят и да използват ръцете си (деца с ДЦП, невромускулни заболявания и други), да могат да бъдат обучавани чрез помагащи технологии за контрол на компютър с поглед. В центъра ще бъдат обучавани и специалисти по отношение на възможностите на съвременните помагащи технологии.
Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” е от 18-те финалисти, които са включени в Акселератора на Промяната. Участваме в поредица от обучения, които ще ни помогнат да осъществим идеята си.

This post is also available in Български.