Home > Assistive Technologies

A diagnose like

Диагнози като детска церебрална парализа и АЛС означават, че човек има нарушени двигателни способности. В същото време голяма част от тези хора имат запазени когнитивни способности – при подходящи условия те биха могли да се обучават и развиват пълноценно. Съвременното развитие на технологиите позволява на хора с двигателни затруднения да използват компютър, да пишат, да рисуват, да общуват с всички. Най-известният пример за това е Стивън Хокинг. Въпреки че е парализиран, с помощта на специално устройство той използва компютър, пише и работи върху научните си теории, които променят света. В България това обаче звучи като приказка, подобни устройства са напълно непознати. Някои помагащите технологии са основани на контрол на софтуер с помощта на поглед. Други устройства използват съхранените възможности за движение – напр. движения на главата, на устата – така че с помощта на специални приспособления да позволяват управлението на компютърна мишка.

This post is also available in Български.