Home > Projects > Помагащи технологии за контрол с поглед…

 Проект “Помагащи технологии за контрол с поглед – повишаване на ефективността на използването им в България”

 

Цел:

Целта на проекта беше хората с тежки физически увреждания (деца и възрастни), които вече използват системи за контрол на компютър с поглед, да повишат ефективността на използване им и по този начин да имат по-голяма възможност за развитие и себереализация. Повишаване на ефективността на използване на системи за контрол с поглед от хора с увреждания води до по-добри възможности за комуникация, образование, използване на компютър,себереализация, независимост
Основен начин на работа по проекта бяха направените консултации, провеждани както на място, така и дистанционно с помощта на интернет връзка, телефон и софтуер за управление на компютъра на потребителя от разстояние.

Дейности:

По този проект беше работено с 45 деца и възрастни с тежки физически увреждания, повечето от които вече имаха достъп и използваха системи за контрол на компютър с поглед в домашна среда или в социални услуги и организации (сдружение „Приятели на Карин дом“, гр. Варна, ЦСОП „П. Р. Славейков“, гр. Плевен; ЦНСТ ДМУ – Атия,с. Атия). На някои потребители бяха предоставяни системи за контрол с поглед за срока на проекта. Дейностите бяха осъществени в София, Варна, Плевен, Търговище, Трявна, Харманли, Плевен, Обзор и Атия. За по-ефективната работа с бенефициентите бяха създадени и персонализирани над 20 приложения в използвания софтуер за комуникация. В рамките на проекта са осъществени над 200 консултации с бенефициенти.

Резултат:

В резултат на осъществените дейности, при 80 % от бенефициентите при проекта се наблюдава напредък в използване на технологиите за контрол с поглед.

Срок на проекта:

април 2017 – октомври 2017.

Финансиране:

Проектът е финансиран от Агенцията за хората с увреждания, договор № 10 – НПО/2017 г.

 

logo AHU

This post is also available in Български.