Home > SpeechLab 2.0 за Android

Синтезатор на глас на български език.

Прочита текстове на български език.

Работи с готови фрази.

Софтуерът е разработен от Българската асоциация по компютърна лингвистика. Повече информация може да намерите на техния сайт – виж тук

This post is also available in Български.