Home > Archive for Събития

Представяне пред участници в проект “Заедно от детската градина”, УНИЦЕФ

Семинар, представящ възможностите на помагащите технологии за контрол с поглед и приложението им за деца с увреждания в ранна детска възраст. Семинарът беше пред директори и специалисти от детски градини, участници в проект “Заедно от детската градина” на УНИЦЕФ.

Национален форум/изложение на социалните услуги

      Между 8 и 10 юни 2016 г. представители на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” участваха в Национален форум-изложение на социалните услуги “Социални услуги, заетост и развитие”, организиран от НАСО (Национален алианс за социална отговорност). Представени бяха възможностите...

Представяне в ОУ „Алеко Константинов”, Червен бряг

На 8 декември 2015 г. в ОУ “Алеко Константинов”, Червен бряг фондация “АСИСТ – помагащи технологии” представи възможностите за комуникация с поглед на среща, на която присъстваха представители на заинтересовани организации от Червен бряг и региона. Училището е от...

Семинар във Варна – 13.11.2015

На 13 ноември 2015 се проведе семинар и демонстрация в Ресурсен център – Варна. Представени бяха технологии за контрол с поглед и различни софтуерни приложения, подпомащи обучението (както на деца от предучилищна възраст, така и на по-големи деца). На...

Семинар в Попово – 12 юни 2015

На 11 юни 2015 г. фондация „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ демонстрира устройства за контрол с поглед на семинар в Центъра за социална интеграция и рехабилитация, гр. Попово. На семинара бяха представени възможностите, които предоставят устройствата за контрол с поглед на...

Семинар в Търговище – 12 юни 2015

На 12 юни 2015 г. фондация „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ представи на семинар в ПУИ “Д-р Петър Берон” в гр. Търговище устройствата за контрол с поглед. Бяха направени и демонстрации на софтуер за подпомагане на комуникацията. Присъстваха специалисти от по ПУИ...

Семинар в Плевен – 11 юни 2015

На 11 юни 2015 г. фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” представи възможностите за контрол с поглед в ПУ “П. Р. Славейков”, град Плевен. На семинара бяха представени възможностите, които предоставят устройствата за контрол с поглед. Бяха направени демонстрации на...

Семинар във Велико Търново – 11 юни 2015

На 11 юни 2015 г. фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” представи възможностите за контрол с поглед в ПУ “Теодосий Търновски”, град Велико Търново. На семинара бяха представени възможностите, които предоставят устройствата за контрол с поглед. Бяха направени демонстрации на...

Семинар: Помагащи технологии за взаимодействие с компютър с поглед

Tobii Dynavox, Швеция фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” 17 април 2015 г.   Програма на семинара 10:00 – 12:00 ч. Презентация от Кавех Вeфаг (Tobii Dynavox), Морис Гринберг (“АСИСТ – Помагащи технологии”), Евгения Христова (“АСИСТ – Помагащи технологии”) •...

Представяне на Работна среща по проект “Включващо обучение “, МОН

Фондация “АСИСТ – помагащи технологии” представи възможностите за комуникация чрез поглед на работна среща на екипите по дейност 6 по проект “Включващо обучение ” – МОН, проведена на 19.01 и 20.01.2015 г. в х-л “Св.София”, гр.София. Участниците в срещата имаха...