Home > Press

Предложения за промени в нормативни документи

Във връзка с предстоящите промени на редица нормативни документи фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” направи следните предложения за промяна и допълнение в: Наредба за приобщаващото образование Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане Правилник за устройството, дейността и...

Награда от МТСП

Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” получи втора награда за Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги в инициативата на МТСП “Годишна национална награда за социална иновация в подкрепа на социалната икономика 2016”. Благодарим на Министерството на...

Репортаж на Рада Богданова за “Събуди се”, Нова телевизия

Възможностите на технологиите за комуникация чрез поглед и проектът на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”, представени в репортажа на Рада Богданова и Георги Найденов за Събуди се – Нова телевизия. Благодарим на екипа, създал този репортаж, за невероятното отношение...

Sarah Ezekiel

Sarah Ezekiel is a painter. She paints with her eye-gaze. This is her website: http://sarahezekiel.com. And here are some of her works: http://eyegazeartists.tictail.com She agreed to write a short text which is a message to the people in Bulgaria who are affected...

Annie

Annie cannot talk, nor make fine-grained movements with her hands. However, thanks to eye-gaze control technology she can do many things: playing games and having fun, drawing, communicating through symbols, learning the alphabet, taking photos…She can do many things...

Angela

Angela Pencheva was born with cerebral palsy. She cannot talk, move or perform fine movements with her hands. Angela has many friends, has completed her education, is the author of the book “My life – to have a left...

Представяне пред участници в проект “Заедно от детската градина”, УНИЦЕФ

Семинар, представящ възможностите на помагащите технологии за контрол с поглед и приложението им за деца с увреждания в ранна детска възраст. Семинарът беше пред директори и специалисти от детски градини, участници в проект “Заедно от детската градина” на УНИЦЕФ.