Home > Press

Предложения за промени в нормативни документи

Във връзка с предстоящите промени на редица нормативни документи фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” направи следните предложения за промяна и допълнение в: Наредба за приобщаващото образование Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане Правилник за устройството, дейността и...

Награда от МТСП

Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” получи втора награда за Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги в инициативата на МТСП “Годишна национална награда за социална иновация в подкрепа на социалната икономика 2016”. Благодарим на Министерството на...

Репортаж на Рада Богданова за “Събуди се”, Нова телевизия

Възможностите на технологиите за комуникация чрез поглед и проектът на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”, представени в репортажа на Рада Богданова и Георги Найденов за Събуди се – Нова телевизия. Благодарим на екипа, създал този репортаж, за невероятното отношение...

Представяне пред участници в проект “Заедно от детската градина”, УНИЦЕФ

Семинар, представящ възможностите на помагащите технологии за контрол с поглед и приложението им за деца с увреждания в ранна детска възраст. Семинарът беше пред директори и специалисти от детски градини, участници в проект “Заедно от детската градина” на УНИЦЕФ.

Участие в среща в областната администрация в град Пловдив

Веселина Къдрева, представител на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” взе участие в среща в областната администрация в град Пловдив на 16 декември 2016 г. и представи технологиите за комуникация чрез поглед и дейността на Фондацията. Срещата е по инициатива на...