Home > Дейност

– Обучения на лица с увреждания, родители, заинтересувани организации и институции по отношение на съвременните помагащи и допълващи възможностите технологии техните възможности и свързани софтуерни продукти.
– Обучение на специалисти
– Популяризиране на устройства и софтуер за комуникация за лица с увреждания
– Организиране и участие в семинари, конференции, обучения.

Отчет за дейността на фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” за 2017 г.

Отчет за дейността на фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” за 2016 г.

Отчет за дейността на фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ” за 2015 г.

This post is also available in Български.